Suikerarme cake

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie heeft 39% van de bevolking ouder dan 18 jaar overgewicht en heeft 13% obesitas (WHO, 2016). Ook in België is het een groeiend probleem. Volgens de Belgische voedselconsumptiepeiling (2014) heeft 45% van de Belgische bevolking met een leeftijd tussen 3 en 64 jaar een te hoge BMI: 29% heeft overgewicht en 16% heeft obesitas (Belgische voedselconsumptiepeiling, 2014).

Suiker is een substantieel bestanddeel van verschillende bakkerijproducten, waaronder cake. Onderzoek toont aan dat een vermindering van de suikerinname geassocieerd wordt met een daling in lichaamsgewicht. Het vervangen van suiker in cake zou dus een oplossing kunnen bieden. Echter, suiker vervult verschillende technologische functies. Vervanging en/of vermindering van suiker in cake kan dus gevolgen hebben voor het eindproduct (Struck, 2014). 

DOELSTELLING

Dit project beoogt het ontwikkelen van een methodologie om de impact van suikervervanging in cake objectief te bestuderen.